3plagat.jpg
2plagat.jpg
8plagat.jpg
7plagat.jpg
7plagat.jpg

XV. Európske Rómske Kováčske Sympózium

CHARTIKANO občianske združenie a obec Dunajská Lužná zorganizovali 15. EURÓPSKE RÓMSKE KOVAČSKE SYMPÓZIUM 1. septembra 2018 v Miestnom kultúrnom stredisku Dunajská Lužná. 

Podujatie sa konalo pod záštitou starostu obce Dunajská Lužná Štefana Jurčíka.

Čítať ďalej: XV. Európske Rómske Kováčske Sympózium

XIV. Európske Rómske Kováčske Sympózium

CHARTIKANO občianske združenie a obec Dunajská Lužná Vás zorganizovali 14. EURÓPSKE RÓMSKE KOVAČSKE SYMPÓZIUM 16. septembra 2017 v Miestnom kultúrnom stredisku Dunajská Lužná. 

Podujatie sa konalo pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho a starostu obce Dunajská Lužná Štefana Jurčíka.

Čítať ďalej: XIV. Európske Rómske Kováčske Sympózium

XIII. Európske Rómske Kováčske Sympózium

Pod záštitou predsedu NR SR Bélu Bugára sa v sobotu 25. júna konal 13. ročník Európskeho Rómskeho Kováčskeho Sympózia v Miestnom kultúrnom stredisku Dunajská Lužná.

V rograme sa predtavila kováčska tvorba a tradičné rómske remeslá, vystavovali sme nádherné kováčske artefakty, dali sme možnosť vyskúšať si kováčstvo aj amatérom. Aj tento rok sa nám podarilo odprazentovať celoslovenskú výstavu obrázkov na tému starodávnych rómskych remesiel Farebný svet - Coloriskeri luma. 

Hlavný úspech si odnieslo profesionálne divadlo Romathan. Podvečer priniesla zábavu kapela Rigo Band.

 

Čítať ďalej: XIII. Európske Rómske Kováčske Sympózium

XII. Európske Rómske kováčske sympózium

Už po dvanásty raz sa uskutočnil 13. ročník Európskeho Rómskeho Kováčskeho Sympózia. Tento rok pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka.

Ľudí nadchla výstava kováčskych prác ako aj ukážky. Deti oslovilo najmä maľovanie na tvár. V rámci podujatia sa vyhodnocovala celoslovenská súťaž detských kresieb Coloriskeri luma partnera Romano Kher - Rómsky Dom.

Aj tento rok sa podarilo obnoviť tradíciu dávnych remesiel ako aj priniesť do Dunajskej Lužnej rómsku kultúru a folklór. V hlavnom hudobnom programe vystúpili Igor Kmeťo st., Gitana a Tomáš Botló.

 

Čítať ďalej: XII. Európske Rómske kováčske sympózium

XI. Európske Rómske kováčske sympózium

Jedenáste Európske Rómske kováčske sympózium sa konalo dňa 28. júna 2014 v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej.  Tak ako každoročne aj teraz bol veľký záujem kováčov o verejnú prezentáciu.  Na sympóziu sa zúčastnili ako tradične kováči z Česka, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, kováči zo Slovenska a domáci majstri z Dunajskej Lužnej. Kováčov z Maďarska viedol predseda kováčskeho cechu Maďarska pán Zoltán Takáts. Ďalšie tradičné rómske remeslá prezentovali na verejnej prezentácii – korytári, metličkári, košikári, rezbári, vareškári.

Čítať ďalej: XI. Európske Rómske kováčske sympózium

X. Európske Rómske kováčske sympózium

Desiate Európske Rómske kováčske sympózium sa konalo dňa 29. júna 2013 v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej. Záštitu  prevzali splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre  národnostné menšiny Lászlo A. Nagy a splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre  rómske komunity Peter Pollák. Okrem stálych účastníkov zo Slovenska a zahraničia sa na 10. Európskom Rómskom kováčskom sympóziu zúčastnili aj kováči zo Srbska. Boli oživením sympózia aj preto, že pri verejnej prezentácii predviedli ukážku okovania sedadla na koč, čo má u nich dlhoročnú tradíciu.

Čítať ďalej: X. Európske Rómske kováčske sympózium

IX. Európske Rómske kováčske sympózium

Deviate Európske Rómske kováčske sympózium sa uskutočnilo dňa 8. septembra 2012 v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej, pod záštitou  a účasťou splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre  národnostné menšiny Lászlá A. Nagyho. To, že pre obec Dunajská Lužná a kováčov to bol výnimočný a sviatočný deň pre históriu svedčí skutočnosť, že v jeden deň 8.9.2013 sa konalo 9. Európske Rómske kováčske sympózium a prvé historické oslavy dňa obce Dunajská Lužná. Sympózia a dňa obce sa zúčastnilo veľa predstaviteľov verejného a kultúrneho života a tiež delegácie družobných miest Terchovej a Priepastného.

Čítať ďalej: IX. Európske Rómske kováčske sympózium

VIII. Európske Rómske kováčske sympózium

8. Európske Rómske kováčske sympózium sa konalo v dňoch 10. septembra 2011 v Dunajskej Lužnej v areály futbalového štadióna. Záštitu prevzal podpredseda vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva  a národnostné menšiny Rudolf Chmel. Sympózia sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pán Miroslav Pollák, ktorý po skončení sympózia povedal, že toto podujatie  o kováčskom remesle, práci a ďalších tradičných rómskych remeslách, by mohlo byť podnetom a vzorom pre mladú rómsku generáciu, aby sa vrátili k tradičným remeslám svojich predkov, čo by mohlo riešiť ich ekonomickú situáciu a nezamestnanosť.

Čítať ďalej: VIII. Európske Rómske kováčske sympózium

VII. Európske Rómske kováčske sympózium

Siedme Európske Rómske kováčske sympózium sa konalo v dňoch 26. – 27. júna 2010 v areály miestneho kultúrneho strediska  pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča. Na verejnej prezentácii sa okrem skalných účastníkov zúčastnili po prvý krát aj kováči  z Nemecka Denni Ludwig a Oliver Barth. Po slávnostnom ukončení sympózia vyslovili organizátorom uznanie za vynikajúcu organizáciu, priebeh a zladenie programu. Po niekoľkých mesiacoch po ukončení sympózia predsedovi OZ CHARTIKANO zaslali celosvetový kováčsky časopis HEPHAISTOS, ktorý vychádza v Nemecku. Sympóziu v ňom venujú dve strany, čo je ďalším uznaním a povzbudením pre organizátorov.

Čítať ďalej: VII. Európske Rómske kováčske sympózium

VI. Európske Rómske kováčske sympózium

Šieste Európske Rómske kováčske sympózium sa konalo v dňoch 30. - 31. mája  2009 v priestoroch miestneho kultúrneho strediska. Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič. Sympózium poctila svojou návštevou generálna riaditeľka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Jana Kresáková a splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Anina Botošová. Ďalšou vzácnou návštevou sympózia bol francúzsky veľvyslanec Henry Cuny s manželkou a ataše veľvyslanca Xavier Rouard s rodičmi, ktorí pricestovali z Francúzska.

Čítať ďalej: VI. Európske Rómske kováčske sympózium

V. Európske Rómske kováčske sympózium

Piate Európske Rómske kováčske sympózium sa konalo v dňoch 28. – 29. júna 2008 pod záštitou splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Aniny Botošovej a za účasti ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Viery Tomanovej v areály futbalového štadióna. Okrem stálych účastníkov sa sympózia ešte vo väčšom počte zúčastnili rómski učni a učnice zo Strednej súkromnej združenej školy v Kežmarku s majstrami odborného výcviku. Pred zrakmi návštevníkov vytvárali kováčske, rezbárske a drotárske diela. Aj to dokazuje záujem mladej generácie Rómov a tieto remeslá.

Čítať ďalej: V. Európske Rómske kováčske sympózium

IV. Európske Rómske kováčske sympózium

Štvrté Európske Rómske kováčske sympózium sa uskutočnilo v dňoch 1.- 2. septembra 2007 v areály futbalového štadióna pod záštitou podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti a menšiny Dušana Čaploviča a za účasti splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Aniny Botošovej. Pozvanie OZ CHARTIKANO na sympózium prijal aj prezident Európskych kováčskych miest a primátor mesta Ybbsitz z Rakúska Jozef Hofmarcher.

Čítať ďalej: IV. Európske Rómske kováčske sympózium

III. Európske Rómske kováčske sympózium

Tretie Európske Rómske kováčske sympózium sa konalo v dňoch 1.- 2. júla 2006 v priestoroch miestneho kultúrneho strediska, pod záštitou zastupujúceho predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Bélu Bugára. Sympózia sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Robert Dohanyos, starosta mestskej časti Bratislava Staré mesto Peter Čiernik a mnoho ďalších osobností kultúrneho a spoločenského života. 3. Európske Rómske kováčske sympózium potvrdilo trend, že každým rokom sa zvyšuje záujem domácich a zahraničných kováčskych majstrov o účasť a verejnú prezentáciu.

Čítať ďalej: III. Európske Rómske kováčske sympózium

II. Európske Rómske kováčske sympózium

Druhé Európske Rómske kováčske sympózium sa uskutočnilo dňa 9. júla. 2005 v areály miestneho kultúrneho strediska pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Agnes Bíro. Veľký záujem o kováčske sympózium potvrdili svojou účasťou majstri kováči z Kováčskeho spoločenstva  Česka, Moravy a Sliezka na čele s predsedom spoločenstva Milanom Michnom z Brna. Návštevníkov a účastníkov sympózia zaujala domáca dvojica kováčov Alexander Reindl a Marek Rigo výrobou kovanej časti diela „Rómsky holokaust“, ktorý je osadený na budove železničnej stanice v Hanušovciach nad Topľou.

Čítať ďalej: II. Európske Rómske kováčske sympózium

I. Európske Rómske kováčske sympózium

Prvé historické Európske Rómske kováčske sympózium zorganizovalo Chartikano – občianske združenie dňa 16. októbra 2004, ktoré sa konalo v historickej časti obce na nádvorí bývalej materskej školy, oproti kaplnke Sv. Martina, ktorý je patrónom kováčov a povozníkov. Práve kaplnka Sv. Martina, Kováčsky dvor Hefaiston a bývalá materská škola tvorí vstupnú bránu do kováčskych dielní. 1. Európske kováčske sympózium sa konalo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovíta Kaníka. Svojou účasťou nás poctil aj prezident SR Ivan Gašparovič a splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Klára Orgovánová. Na 1. Európskom Rómskom kováčskom sympóziu sa zúčastnili kováči z Česka, Poľska, Slovenska a domáci kováči z Dunajskej Lužnej.

Čítať ďalej: I. Európske Rómske kováčske sympózium