I. Európske Rómske kováčske sympózium

Prvé historické Európske Rómske kováčske sympózium zorganizovalo Chartikano – občianske združenie dňa 16. októbra 2004, ktoré sa konalo v historickej časti obce na nádvorí bývalej materskej školy, oproti kaplnke Sv. Martina, ktorý je patrónom kováčov a povozníkov. Práve kaplnka Sv. Martina, Kováčsky dvor Hefaiston a bývalá materská škola tvorí vstupnú bránu do kováčskych dielní. 1. Európske kováčske sympózium sa konalo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovíta Kaníka. Svojou účasťou nás poctil aj prezident SR Ivan Gašparovič a splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Klára Orgovánová. Na 1. Európskom Rómskom kováčskom sympóziu sa zúčastnili kováči z Česka, Poľska, Slovenska a domáci kováči z Dunajskej Lužnej.

Pri tejto príležitosti kováči z Dunajskej Lužnej vytvorili spoločné dielo „Koleso života – putovanie Rómov“. Sprievodnými akciami sympózia bola výstava kováčskych diel a kresby detí materskej školy a základnej školy na tému „Um a krása v kove ukrytá“. O kultúrny zážitok sa postaralo hudobné teleso „Diabolské husle“. 1. Európske Rómske kováčske sympózium bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.