IX. Európske Rómske kováčske sympózium

Deviate Európske Rómske kováčske sympózium sa uskutočnilo dňa 8. septembra 2012 v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej, pod záštitou  a účasťou splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre  národnostné menšiny Lászlá A. Nagyho. To, že pre obec Dunajská Lužná a kováčov to bol výnimočný a sviatočný deň pre históriu svedčí skutočnosť, že v jeden deň 8.9.2013 sa konalo 9. Európske Rómske kováčske sympózium a prvé historické oslavy dňa obce Dunajská Lužná. Sympózia a dňa obce sa zúčastnilo veľa predstaviteľov verejného a kultúrneho života a tiež delegácie družobných miest Terchovej a Priepastného.

Hlavnou udalosťou 9. Európskeho Rómskeho kováčskeho sympózia okrem tradičnej verejnej prezentácie kováčskeho remesla a ďalších tradičných rómskych remesiel bolo slávnostné otvorenie Kováčskej galérie v Miestnom kultúrnom stredisku, ako stálej expozície prípustnej pre verejnosť po celý rok. Otvorením Kováčskej galérie sme splnili ďalší krok spomienky, úcty, vďaky a zadosťučinenia predchádzajúcim generáciám kováčom, ktorí položili základný kameň tradičného rómskeho remesla – kováčstva v obci Dunajská Lužná, časť Nové Košariská. V galérii je zdokumentovaná história kováčstva v obci. Na paneloch sú zobrazené jednotlivé dielne aj s prezentáciou kováčskych výrobkov. Na ďalších paneloch sú zdokumentované predchádzajúce ročníky Európskeho Rómskeho kováčskeho sympózia a v neposlednom rade sú vystavené všetky kováčske diela vyrobené na verejnej prezentácii sympózia z predchádzajúcich ročníkov. Po otvorení Kováčskej galérie, prehliadke výstavy prinesených diel a prehliadke verejnej prezentácie kováčov, pán   účastníkmi sympózia sú rómski učni a učnice zo Súkromnej strednej odbornej školy Kežmarok. Úroveň ich remeselného umenia má každým rokom vyššiu úroveň, čo svedčí o dobrej práci vedenia školy a majstrov odborného výcviku. Veľkým zážitkom pre návštevníkov pre návštevníkov a účastníkov sympózia bola módna prehliadka rómskych krajčírskych učníc, ktoré si celú kolekciu šiat navrhli, ušili a predviedli.  O kultúrny program sa postarali Sendreiovci z Kokavy nad Rimavicou, učni so Súkromnej strednej odbornej školy Kežmarok, Jano Rigó zo Zlatých Klasov a posedenie pri rómskej hudbe zabezpečil Martin Rigó st. a Martin Rigó 9. Európske Rómske kováčske sympózium bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2012.