X. Európske Rómske kováčske sympózium

Desiate Európske Rómske kováčske sympózium sa konalo dňa 29. júna 2013 v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej. Záštitu  prevzali splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre  národnostné menšiny Lászlo A. Nagy a splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre  rómske komunity Peter Pollák. Okrem stálych účastníkov zo Slovenska a zahraničia sa na 10. Európskom Rómskom kováčskom sympóziu zúčastnili aj kováči zo Srbska. Boli oživením sympózia aj preto, že pri verejnej prezentácii predviedli ukážku okovania sedadla na koč, čo má u nich dlhoročnú tradíciu.

Návštevníci prejavili veľký záujem o živú kováčsku tvorbu a tiež o ďalšie tradičné remeslá , takže verejná prezentácia sa pretiahla až do neskorého večera. Veľkým zážitkom pre oči návštevníkov a účastníkov sympózia boli reliéfne obrazy a sochy Jána Kondráča. Oživením kultúrneho programu bolo vystúpenie Divadla Romathan, ktoré svojím tanečno-speváckym vystúpením roztancovalo nabitú, veľkú sálu Miestneho kultúrneho strediska. O Ďalší krásny zážitok sa postaral 25-členný folklórny súbor Sveti Sava Nova Pazova zo Srbska. Pre ženy pripravili veľmi peknú módnu prehliadku rómske učnice – krajčírky zo SSOŠ Kežmarok. Zaujalo najmä to, že kolekciu šiat sami navrhli, ušili a tiež predviedli. Pri príležitosti jubilejného 10. Európskeho Rómskeho kováčskeho sympózia bol pán Róbert Rigó, štatutárny zástupca OZ CHARTIKANO, vyznamenaný najvyšším ocenením aké môže občan Dunajskej Lužnej dostať – Cena obce Dunajská Lužná. Obecné zastupiteľstvo mu udelilo cenu za „všestranný spoločenský, duchovný a v neposlednom rade i ekonomický rozvoj obce, ako aj za dôstojnú reprezentáciu našej obce na úrovni nášho regiónu, Slovenska i v zahraničí“.

Záver desiateho ročníka Európskeho Rómskeho kováčskeho sympózia sa niesol v znamení rómskej hudby a tanca.