XI. Európske Rómske kováčske sympózium

Jedenáste Európske Rómske kováčske sympózium sa konalo dňa 28. júna 2014 v Miestnom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej.  Tak ako každoročne aj teraz bol veľký záujem kováčov o verejnú prezentáciu.  Na sympóziu sa zúčastnili ako tradične kováči z Česka, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, kováči zo Slovenska a domáci majstri z Dunajskej Lužnej. Kováčov z Maďarska viedol predseda kováčskeho cechu Maďarska pán Zoltán Takáts. Ďalšie tradičné rómske remeslá prezentovali na verejnej prezentácii – korytári, metličkári, košikári, rezbári, vareškári.

Na výstave umeleckých diel zaujala kolekcia obrazov umeleckého kováča Jána Straku z Česka a tiež jeho kováčske diela – huslista, klarinetista, fujarista a mnoho ďalších výrobkov. Návštevníci sa zaujímali o interiérové a exteriérové výrobky z dielne Róberta Riga – stoly, stoličky, postele, stojany, regály, svietniky, zábradlia, mreže, bránky, ploty atď.  Dospelí a deti si pod dozorom skúseného majstra kováča mohli vyskúšať  osobne kuť pri vyhni a nákove. Potešiteľné je, že každým rokom pribúda viacej mladých záujemcov o toto tradičné rómske remeslo. Je zážitkom pre starších kováčov vidieť pri práci 18.-ročnú Barborku Rácovú so svojim dedkom Štefanom Rácom.. Návštevníci si okrem iného mohli pozrieť Kováčsku galériu v Miestnom kultúrnom stredisku, ktorá je prístupná pre širokú verejnosť. Galéria sa každým rokom rozširuje o výrobky vyrobené pri verejnej prezentácii kováčov. Pri slávnostnom vyhodnotení sympózia a odovzdávaní diplomov boli ocenení dvaja 75.-ročný stály účastníci sympózia Štefan Rác z Bolešova a Viliam Šarközi z Dunajskej Lužnej. V kultúrnom programe vystúpili Sendreiovci a veľký rómsky spevácky talent Anička Oláhová. Ako tradične záver dňa patril rómskej hudbe, spevu a tancu, bez čoho si Európske Rómske kováčske sympózium nevieme predstaviť.