XII. Európske Rómske kováčske sympózium

Už po dvanásty raz sa uskutočnil 13. ročník Európskeho Rómskeho Kováčskeho Sympózia. Tento rok pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka.

Ľudí nadchla výstava kováčskych prác ako aj ukážky. Deti oslovilo najmä maľovanie na tvár. V rámci podujatia sa vyhodnocovala celoslovenská súťaž detských kresieb Coloriskeri luma partnera Romano Kher - Rómsky Dom.

Aj tento rok sa podarilo obnoviť tradíciu dávnych remesiel ako aj priniesť do Dunajskej Lužnej rómsku kultúru a folklór. V hlavnom hudobnom programe vystúpili Igor Kmeťo st., Gitana a Tomáš Botló.