II. Európske Rómske kováčske sympózium

Druhé Európske Rómske kováčske sympózium sa uskutočnilo dňa 9. júla. 2005 v areály miestneho kultúrneho strediska pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Agnes Bíro. Veľký záujem o kováčske sympózium potvrdili svojou účasťou majstri kováči z Kováčskeho spoločenstva  Česka, Moravy a Sliezka na čele s predsedom spoločenstva Milanom Michnom z Brna. Návštevníkov a účastníkov sympózia zaujala domáca dvojica kováčov Alexander Reindl a Marek Rigo výrobou kovanej časti diela „Rómsky holokaust“, ktorý je osadený na budove železničnej stanice v Hanušovciach nad Topľou.

Veľký záujem prejavili návštevníci o podkúvanie koňa, kde mali možnosť vidieť pri podkúvaní zručnosť majstrov kováčov – podkováčov a tiež výrobu podkov. Neoddeliteľnou súčasťou sympózia je výstava prinesených kováčskych diel, kde návštevníci boli prekvapení čo všetko sa dá zo železa vyrobiť. 2. Európske Rómske kováčske sympózium bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.