III. Európske Rómske kováčske sympózium

Tretie Európske Rómske kováčske sympózium sa konalo v dňoch 1.- 2. júla 2006 v priestoroch miestneho kultúrneho strediska, pod záštitou zastupujúceho predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Bélu Bugára. Sympózia sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Robert Dohanyos, starosta mestskej časti Bratislava Staré mesto Peter Čiernik a mnoho ďalších osobností kultúrneho a spoločenského života. 3. Európske Rómske kováčske sympózium potvrdilo trend, že každým rokom sa zvyšuje záujem domácich a zahraničných kováčskych majstrov o účasť a verejnú prezentáciu.

Aj, keď sme rozšírili verejnú prezentáciu na dva dni, všetkých sme nemohli uspokojiť. Veľmi nás potešilo, že okrem domácich rómskych kováčov sa sympózia zúčastnili aj dvaja rómski kováči Pavol Rác st. a Pavol Rác ml. z Bolešova. Pri príprave a organizovaní 3. ročníka sympózia predseda OZ CHARTIKANO Róbert Rigó navrhol prípravnému výboru myšlienku, predstaviť návštevníkom a účastníkom sympózia okrem kováčstva aj ďalšie tradičné rómske remeslá. Týmto krokom sme chceli poukázať na to, že Rómovia vedia robiť, len im treba dať príležitosť. To, že sme sa rozhodli správne, potvrdila verejná prezentácia korytárov, košikárov a metličkárov. Aj tohtoročná kováčska výstava prinesených diel nadchla návštevníkov a pri niektorých výrobkoch sa pán Béla Bugár pýtal: „Aj toto je vykuté zo železa“.                                  3. ročníka sympózia sa okrem tradičných účastníkov z Česka, Maďarska, Slovenska zúčastnili aj kováči z Ukrajiny, Chorvátska, Macedónska a Rakúska. O kultúrny program počas dvoch dní sa postarali Diabolské husle, Sendreiovci, Ján Rigo – Zlaté Klasy, City Boys – Trnava, Vanessa Šarköziová a Erika Reindlová spevácky talent z Dunajskej Lužnej.  3. Európske Rómske kováčske sympózium bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.