IV. Európske Rómske kováčske sympózium

Štvrté Európske Rómske kováčske sympózium sa uskutočnilo v dňoch 1.- 2. septembra 2007 v areály futbalového štadióna pod záštitou podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti a menšiny Dušana Čaploviča a za účasti splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Aniny Botošovej. Pozvanie OZ CHARTIKANO na sympózium prijal aj prezident Európskych kováčskych miest a primátor mesta Ybbsitz z Rakúska Jozef Hofmarcher.

Zahraniční kováči si veľmi vážili a ocenili jeho prítomnosť. Vyhlásili, že pre organizátorov sympózia je to veľká pocta a uznanie. Pán Jozef Hofmarcher nám prezradil, že keď sa dozvedel o Európskom Rómskom kováčskom sympóziu v Dunajskej Lužnej, bolo jeho cieľom zúčastniť sa tohto podujatia. Keď dostal pozvánku veľmi sa potešil. Zaujímal sa o históriu a terajší stav obce ohľadne kováčstva. Výsledkom stretnutia s Jozefom Hofmarcherom bola pozvánka, pre kováčov a obec Dunajská Lužná, za člena Európskych kováčskych miest ako jediného zástupcu zo Slovenska s viac ako 300-ročnou tradíciou tohto tradičného remesla Rómov.

Sympózia sa tiež zúčastnil ďalší vzácny hosť a to predseda Maďarského kováčskeho cechu Takáts Zoltán s ďalšími kováčmi z Maďarska. Svoje kováčske majstrovstvo ukázal pri verejnej prezentácii.

Spoločnou tvorbou na verejnej prezentácii bolo dielo „Kovaná mapa“ zúčastnených krajín z Česka, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Slovenska s rómskym kolesom a 12 hviezdičkami Európskej únie. Z domácich kováčov pracovali na tomto diele Július Linka, Jozef Šarközy, František Fabok a Ľudovít Šarközy. Pozornosť návštevníkov i samotných kováčov upútala dvojica Štefan Rác a vnuk Pavol Rác z Bolešova pri výrobe sekery.           

Oživením a prínosom sympózia boli rómski učni - kováči zo Strednej združenej školy Kežmarok, na čele s majstrom odborného výcviku Petrom Gurníkom, a tiež rómske učnice – drotárki.

Spestrením sympózia bola účasť rómskych kotlikárov - meditepcov z Rumunska Traian Caldazar s bratrancom a manželkami. Širokou škálou medených výrobkov a verejnou prezentáciou presvedčili návštevníkov o svojom meditepeckom umení. Boli veľmi hrdí na svoje kroje, kde nesmie chýbať veľký čierny klobúk.

Samozrejme s rómskou kultúrou je spojená hudba, spev, tanec čo dotváralo podľa účastníkov sympózia rodinnú a priateľskú atmosféru, s čím sa na iných kováčskych sympóziách nestretávajú.

IV. Európske Rómske kováčske sympózium bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.