V. Európske Rómske kováčske sympózium

Piate Európske Rómske kováčske sympózium sa konalo v dňoch 28. – 29. júna 2008 pod záštitou splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Aniny Botošovej a za účasti ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Viery Tomanovej v areály futbalového štadióna. Okrem stálych účastníkov sa sympózia ešte vo väčšom počte zúčastnili rómski učni a učnice zo Strednej súkromnej združenej školy v Kežmarku s majstrami odborného výcviku. Pred zrakmi návštevníkov vytvárali kováčske, rezbárske a drotárske diela. Aj to dokazuje záujem mladej generácie Rómov a tieto remeslá.

Keď ministerka Viera Tomanová pochválila rómskeho učňa – rezbára, ktorý práve vyrezával hlavu človeka, že ako mu to dobre ide, a že je veľmi šikovný, on jej odpovedal:“ pani ministerka ja som vyrastal a bývam v osade veľmi blízko lesa, takže ja som z drevom spojený“.

Návštevníkov opäť zaujal Štefan Rác s vnukom Paľkom pri výrobe požiarnickej sekery, čo sa dnes už len tak ľahko nevidí. Tak ako návštevníkov aj ministerku Vieru Tomanovú a splnomocnenkyňu vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity zaujala výstava prinesených kováčskych diel. Obdivovali kovaný strom – jabloň a najmä vykované jabĺčka z dielne Róberta Riga. V kultúrnom programe okrem iných vystúpila aj víťazka Superstar Vierka Berkyová a sólista z divadla Romathan Milan Godla so skupinou Kali Čercheň. 5. Európske Rómske kováčske sympózium bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.