VI. Európske Rómske kováčske sympózium

Šieste Európske Rómske kováčske sympózium sa konalo v dňoch 30. - 31. mája  2009 v priestoroch miestneho kultúrneho strediska. Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič. Sympózium poctila svojou návštevou generálna riaditeľka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Jana Kresáková a splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Anina Botošová. Ďalšou vzácnou návštevou sympózia bol francúzsky veľvyslanec Henry Cuny s manželkou a ataše veľvyslanca Xavier Rouard s rodičmi, ktorí pricestovali z Francúzska.

Na sympóziu mali návštevníci možnosť vidieť pri verejnej prezentácii dve trojgeneračné rodiny kováčov. Z Bolešova otca Štefana Ráca, syna Paľa Ráca a vnuka Paľka Ráca. Z Dunajskej Lužnej otca Viliama Šarköziho, syna Ivana Šarköziho a vnuka Ivanka Šarköziho. Pravidelnými účastníkmi na sympóziu sa stali učni a učnice zo Strednej združenej súkromnej školy z Kežmarku s majstrom Petrom Gurníkom. Kováči, rezbári a drotárki presvedčili návštevníkov o svojej šikovnosti. Návštevníkov zaujala dvojica kováčov Ľudovít Šarközy a Róbert Rigó z Dunajskej Lužnej pri výrobe rómskeho symbolu – rómske koleso. Veľa ľudí sa už pri verejnej prezentácii dozvedeli, čo znamená pre Rómov koleso.

Svoju zručnosť ukázali aj košikári z Nálepkova. Doslova pred očami návštevníkov vyrábali na kolene košíky na zemiaky. Veľké uznanie a obdiv dosiahli kresby detí zo základnej školy z najväčšej rómskej osady na Slovensku z Jarovníc. Podujatie obohatila výstava fotografií z rómskeho prostredia autora Jaroslava Balvina. Sympózium bolo popretkávané vystúpeniami detského speváckeho súboru YRAEF z Klenovca, detského súboru Rómka z Detvy, hudobného telesa Bohemiens, Eriky Reindlovej z Dunajskej Lužnej a ďalších.

Šieste Európske Rómske kováčske sympózium bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, program – Kultúra národnostných menšín 2009.