VII. Európske Rómske kováčske sympózium

Siedme Európske Rómske kováčske sympózium sa konalo v dňoch 26. – 27. júna 2010 v areály miestneho kultúrneho strediska  pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča. Na verejnej prezentácii sa okrem skalných účastníkov zúčastnili po prvý krát aj kováči  z Nemecka Denni Ludwig a Oliver Barth. Po slávnostnom ukončení sympózia vyslovili organizátorom uznanie za vynikajúcu organizáciu, priebeh a zladenie programu. Po niekoľkých mesiacoch po ukončení sympózia predsedovi OZ CHARTIKANO zaslali celosvetový kováčsky časopis HEPHAISTOS, ktorý vychádza v Nemecku. Sympóziu v ňom venujú dve strany, čo je ďalším uznaním a povzbudením pre organizátorov.

S kováčmi z Maďarska na čele s predsedom kováčskeho cechu Zoltánom Takátsom prišla aj maďarská televízia, ktorá zdokumentovala celý priebeh sobotňajšieho programu. Ozdobou  sympózia okrem verejnej prezentácie boli náročné výstavné kováčske diela učňov zo  Strednej školy řemeselnej Jaromeř z Česka pod vedením majstra kováča a zástupcu riaditeľa školy Zdenka Viteka. Upútali taktiež vystavené diela Ivana Šarköziho z Dunajskej Lužnej.  Ozajstným zážitkom pre oči návštevníkov, ale aj účastníkov  boli reliéfne majstrovské diela Jána Kondača zo susednej obce Miloslavov. Už sme si zvykli, že každoročnými účastníkmi   sympózia sú rómski učni – kováči, rezbári, kovotepci zo Súkromnej strednej odbornej školy Dunajská Streda stredisko Kežmarok. Bolo vidieť a cítiť, že predchádzajúce ročníky sympózia im dodali veľa sebavedomia a hrdosti pri prezentácii remesla ich predkov. Teší nás, že o kováčske a ďalšie tradičné rómske remeslá má čoraz väčší záujem mladá rómska generácia chlapcov, ale i dievčat. Svoje šikovné ruky a umenie ukázali aj korytári, košikári a mladý maliar Roman Šipoš z Jelky. Samozrejme s rómskymi remeslami, identitou a kultúrou je spojená hudba, spev, tanec o čo sa postaralo divadlo Romathan, čo podľa účastníkov a návštevníkov sympózia dotváralo rodinnú a priateľskú atmosféru, s ktorou sa na iných sympóziách nestretávajú. 7. Európske Rómske kováčske sympózium bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.