VIII. Európske Rómske kováčske sympózium

8. Európske Rómske kováčske sympózium sa konalo v dňoch 10. septembra 2011 v Dunajskej Lužnej v areály futbalového štadióna. Záštitu prevzal podpredseda vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva  a národnostné menšiny Rudolf Chmel. Sympózia sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pán Miroslav Pollák, ktorý po skončení sympózia povedal, že toto podujatie  o kováčskom remesle, práci a ďalších tradičných rómskych remeslách, by mohlo byť podnetom a vzorom pre mladú rómsku generáciu, aby sa vrátili k tradičným remeslám svojich predkov, čo by mohlo riešiť ich ekonomickú situáciu a nezamestnanosť.

Na tomto sympóziu vyrobili zúčastnení kováčski majstri spoločné dielo, ktoré nazvali „Rozvetvenie Rómov vo svete“. Celé toto dielo stojí na ďalšom tradičnom rómskom remesle korytárstve. Tvar koryta ako podstavec vyrobil miestny rezbár  Juraj Mertuš priamo na sympóziu. V ňom je osadená skala, ktoré predstavuje Zem. Korene stromu sa pene zachytávajú okolo skaly, čo je dôkazom života Rómov na tejto Zemi. Koruna stromu vytvára kruh, ktorý predstavuje zemeguľu a konáre stromu, ktoré smerujú na každú stranu, dokazujú rozvetvenie Rómov po celej zemeguli. Najmladším účastníkom sympózia bol 8. Ročný Robko Rigó, ktorý jednou vetvičkou prispel k tomuto dielu. Autormi návrhu diela boli Róbert rigó ml., Marián Reindl a Boris Minčev z Bulharska. Ozdobou sympózia bol 83. ročný drevársky majster z Maďarska István Takács, ktorý okrem klasických drevárskych výrobkov vyrába koče a veľké sane ťahané koňmi. Návštevníci mali možnosť vidieť tieto veci priamo na sympóziu. Spolu s ním tu bol aj kováčsky majster Alájos Kadnár z Maďarska, ktorý vyrába všetky kovové časti na koče a sane. Svojou vyše sedem metrovou loďkou a reliéfnymi dielami zaujal návštevníkov Ján Kondáč. Deti mohli svoju fantáziu a zručnosť prejaviť pod dohľadom odborníkov v detských tvorivých dielňach. V kultúrnom programe ako hosť vystúpil známy džezový spevák Peter Lipa. Po odovzdaní diplomov a vyhodnotení sympózia, tak ako tradične prišiel čas na posedenie pri rómskej hudbe.

8. Európske Rómske kováčske sympózium bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2011.